Energie investeringsaftrek infrarood verwarming

Goed nieuws voor de ondernemer: onze heaters voor industriële infrarood verwarming vallen onder de energie investeringsaftrek (EIA). Hiermee kun je dus – naast dat je sowieso al flink bespaart op je energierekening – ook nog eens profiteren van 45,5% fiscaal voordeel als je investeert in infrarood verwarming!

Daarnaast kun je vaak ook nog profiteren van de kleinschaligheidsaftrek. Hierdoor kun je ook nog maximaal 28 procent van het totale investeringsbedrag fiscaal aftrekken over het boekjaar waarin je de investering doet.

1. Doelgroep voor de energie investeringsaftrek

De energie investeringsaftrek – beter gezegd subsidie – is bedoeld voor ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten betalen. Dus als je onderneemt vanuit een eenmanszaak of een BV, dam ga je gebruik maken van EIA. Daarnaast kunnen ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen die vennootschapsbelasting betalen gebruikmaken van EIA-subsidie.

Energie investeringsaftrek infraroodverwarming

2. Fiscale voordelen infrarood verwarming

Er zijn tot drie verschillende fiscale voordelen te behalen door te investeren in infrarood verwarming:

 1. De belangrijkste is nogmaals de energie investeringsaftrek.
 2. Daarnaast kun je nog gebruik maken van de kleinschaligheidsaftrek.
 3. Tot slot is er voor de eenmanszaak en de VOF mogelijk een derde aftrekpost, namelijk een vermindering op de ZVW premie.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden die we hieronder zullen toelichten.

2.1 Energie investeringsaftrek (EIA)

De energie investeringsaftrek is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren te verduurzamen op het gebied van energieverbruik. Er is een speciale lijst opgesteld van investeringen die bedrijven kunnen doen, waarvoor de Energie Investeringsaftrek geldt. Deze lijst kun je downloaden op de website van de RVO.

Ook onze industriële infrarood panelen vallen hieronder! Deze staan onder het kopje ‘energietransitie’, pagina 73.

2.1.1 Voordelen EIA regeling

Juist door de energie investeringsaftrek is het nog interessanter om te investeren in duurzame energie als ondernemer. Er zijn maar liefst vijf voordelen van deze regeling:

 • Voorbereid op veranderende wetgeving op gebied van energie en uitstoot
 • De energierekening gaat omlaag, zeker in deze tijden niet onbelangrijk
 • Je betaalt minder belasting met een gemiddeld voordeel van 11%
 • De normale regeling van afschrijven (dus aftrek) zijn en blijven van toepassing
 • Niet onbelangrijk: het milieu wordt door je investering minder belast.

2.1.2 Welke kosten mag je onder EIA label opvoeren?

Je mag bepaalde kosten opvoeren voor EIA-subsidie. Naast de aanschafkosten van de heaters mag je de arbeid en benodigd materiaal om te installeren opvoeren als kosten. Zie onder de verder voorwaarden en spelregels

2.1.3 Voorwaarden energie investeringsaftrek infrarood verwarming

Om in aanmerking te komen voor de energie investeringsaftrek dienen de infrarood panelen toegepast te worden om werkplekken te verwarmen, in ruimtes met een gemiddelde hoogte van minimaal vier meter.

Dit is perfect voor onze industriële heaters, die wel tot 6 meter hoogte geïnstalleerd kunnen worden. Deze hoge temperatuur stralers geven overigens geen licht, alleen maar aangename warmte. Daarnaast moet de investering minimaal 2500 euro (exclusief btw) zijn. De investering moet binnen drie maanden na aankoop worden gemeld bij de RVO. Tot slot mogen de infraroodpanelen niet worden ingezet om ruimten in het geheel te verwarmen. Zie hieronder een de voorwaarden voor het gebruik van infraroodpanelen 2023 in detail (bron: site RVO)


Bestemd voor:
het plaatselijk verwarmen van binnenruimtes met een gemiddelde hoogte van meer dan 4 meter,

en bestaande uit:
elektrische infraroodpanelen, (eventueel) aanwezigheidssensor.

Toelichting:

 • Investeringen in infraroodfolies, infraroodmatjes en infraroodlampen vallen niet onder deze code.
 • Het met infraroodpanelen verwarmen van ruimten als geheel komt niet in aanmerking.

Als je voldoet aan de voorwaarden dan kan je een EIA aanvraag indienen.

2.2 Kleinschaligheidsaftrek

Naast de boven genoemde energie investeringsaftrek kun je vaak ook nog gebruik maken van de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA).

Deze bedraagt maximaal 28 procent van de investering. Je kunt deze aftrekpost toepassen in het (boek)jaar dat je infrarood panelen aanschaft. Lees alle details over de kleinschaligheidsaftrek op de website van de Belastingdienst.

Als je de EIA combineert met de KIA (heerlijk al die afkortingen..), ben je nog voordeliger uit als ondernemer. Randvoorwaarde is natuurlijk wel dat de investering wel in aanmerking komen voor de KIA. Als dat het geval is, kun je tot wel 70% van de investering aftrekken van de fiscale winst.

2.3 Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Voor ondernemers die als eenmanszaak of VOF handelen is er mogelijk nog een derde voordeel: verlaging van het inkomen door investeringsaftrek en energie investeringsaftrek leidt mogelijk tot een lager fiscaal inkomen. Hierdoor hoeft er minder premie afgedragen te worden voor de zorgverzekeringswet.

Het is wel belangrijk dat je belastbare jaarinkomen beneden de grens blijft waarover deze bijdrage wordt geheven. Voor 2021 bedraagt deze heffing 5,75%. Lees meer over de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW op de website van de Belastingdienst.

Heaters van ExtraWarmte die in aanmerking komen voor EIA

3. Heaters die in aanmerking komen voor aftrek of subsidie

Hieronder vindt je al onze industriële heaters vanaf 1200 watt die in aanmerking komen voor onder andere de Energie Investeringsaftrek. Neem direct contact met ons op als je hier vragen over hebt via 085 002 18 67 of per mail via info@extrawarmte.nl. We helpen je graag!

4. Nog meer subsidies voor de ondernemers

De overheid stimuleert bedrijven om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. Als ondernemer heb je soms bomen-bos gevoel. Maar naast de EIA nog heel wat andere subsidies voor duurzaam ondernemen in het leven zijn geroepen. Een paar van die subsidies:

 • De Subsidie Duurzame Energie (SDE)
 • investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • De Hernieuwbare Energietransitie (HER)

Net als de EIA maken deze subsidies het je makkelijker om te veranderen in een duurzaam bedrijf.

0